UCF / Sanders

Sanders

Sản phẩm Công dụng

Chicago Pneumatic CP7266CVE

Ergonomic & powerful

Chicago Pneumatic CP3512

Ergonomic & Powerful

Chicago Pneumatic CP7255

Powerful & comfortable

Chicago Pneumatic CP3510

Ergonomic & powerful

Fuji FBS-1-4 N

Robust, NPT Inlet

Fuji FBS-1-3

Robust

Chicago Pneumatic CP5080-5220H18

High Productivity Belt Sander

Chicago Pneumatic CP5080-3260H19

Special dimension Compact Belt Sander

Chicago Pneumatic CP5080-4200H18

High Productivity Belt Sander

Fuji FBS-1-2 N